Browsed by
Etikett: Fns konvention om barnets rättigheter

FNs konvention om barnets rättigheter fyller 25 år

FNs konvention om barnets rättigheter fyller 25 år

Konvention om barnets rättigheter

20 November 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter (även kallad barnkonventionen) och därför så firar vi den varje år detta datum. Vi ska dock inte tro att allt reder sig självt på grund av denna konvention. Sverige har fått kritik av FNs barnrättskommité för att svenska barn har väldigt låg kunskap om om sina rättigheter och stora brister kring barnens möjlighet till inflytande. En annan allvarlig sak som Sverige fått kritik för är att gömda flyktingbarn inte har haft rätt att få gå i skolan. Det har lagändrats men skolorna har haft svårt att förbereda sig då lagändringen gick igenom. Än idag finns brister i skolpersonalens kunskaper kring barns rättigheter.

En viktig del av upplysningen av barns rättigheter enligt FNs barnkonvention står naturligtvis skolorna för men även biblioteken har en viktig uppgift att nå ut till barn och informera om barnkonventionen. Här är några bibliotek som firar och informerar kring 25 årsdagen av barnkonventionen.

Norrköpings stadsbibliotek, Kävlinge kommun firar hela veckan. Hur ser det ut i resten av Sveriges kommuner och landsting?

Jag tycker att det är tunnsått med böcker som riktar sig till barn och unga om barnkonventionen. Det finns många böcker och rikligt material för de vuxna att arbeta kring  men för barnen finns det idag ett tunt utbud. Men den självklara boken som alla barn borde ha ett eget exemplar av är Pernilla Stalfelts Alla barns rätt : en bilderbok om Barnkonventionen. Som också finns som app (alla barns rätt) till Android och IOS.

barns rätt

Barnens bibliotek har en utmärkt sida med länkar och material om hur vi kan arbeta med barnkonventionen för att nå ut till barnen.

Viktiga länkar:

http://lyssna.nu/

World’s Children’s Prize

Barnombudsmannen

Ladda ner:

Konvention om barnets rättigheter