Browsed by
Etikett: Jostein Gaarder

Man undrar av Jostein Gaarder

Man undrar av Jostein Gaarder

man-undrarMan undrar är en liten bok med stora tankar skriven av Jostein Gaarder (i översättning av Kerstin Aronsson). Varje sida består av filosofiska frågor och en fantastisk illustration tecknad av Akin Düzakin. Akins underbara bilder berättar en historia om ett barn med en låda, minnen, sorg, saknad och framtiden. Det finns inga ord som för berättelsen framåt. Det är en berättelse i bilder där vi översvämmas av barnets känslor. De filosofiska frågorna skapar ytterligare en dimension till berättelsen och kompletterar det vi ser och känner. Det första uppslaget frågar sin läsare “Varifrån kommer världen? Har något funnits jämt? Eller har allt blivit till ur ingenting?” Stora frågor som är omöjliga för oss att svara på just nu. Det finns fler frågor som rör vår värld men också lika svåra frågor som rör oss själva. Som ” Finns det någon som kan veta vad jag tänker?” Medan andra frågor mer kräver ett moraliskt förhållningssätt. “Är det nödvändigt att äga många saker för att vara lycklig?” och “Vad är det bästa och viktigaste i livet?”. Nära frågor som inte alls har givna svar. Barnet i berättelsen kanske har ett svar och läsaren och lyssnaren ett annat? Det kräver en balans och ett förtroende för varandra för att kunna sitta och ha samtal om svåra och djupa frågor. Visa varandra hänsyn. Lyssna och ge tid att tänka själv.

Detta är naturligtvis ingen bok som man läser som godnattbok för barnet som behöver komma till ro. Då kommer ingen av er att sova något i natt. Det här är en bok att ta fram och bläddra bland frågorna och finna sina svar. Viktigt är väl också att inte avkräva någon redovisning av svaren utan att föra ett samtal och samtidigt ha rätten att få tänka tysta tankar och komma fram till nya tankar som man kan bära med sig själv. Likväl som man har rätt att yttra sitt ställningstagande och högt formulera sina tankar utan att bli dömd för det. Nyttja boken till att komma närmare era tankar och ert filosofiska djup. Boken är en resa, sorglig i sin berättelse, hoppfull i frågor och svar.

Finns att köpa här och här